Công văn số 934/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - 14:25
V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Sở Xây dựng về việc đề xuất hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng


File đính kèm: Kích chuột để tài về


942 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: