Công văn số 807/STP-VP ngày 19/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 - 10:38
V/v tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân tỉnh


File đính kèm: Kích chuột để tài về


611 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: