icon icon icon
Công văn số 687/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/7/2021 của Sở Tư pháp
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 7 năm 2021 - 16:03 - Lượt xem: 543

V/v rà soát xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số14/2019/QĐ-TTg ngày 13//2019 của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 777 | Trang: 1 trên tổng số 78 trang  
Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: