icon icon icon
Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp
Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 - 10:13 - Lượt xem: 860

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: