CHUYÊN MỤC >> Tin tức
Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài khoa học Nghiên cứu giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng...

Ngày 17/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tiểu ban chuyên ngành thuộc Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp để thực hiện có hiệu quả...

Thứ 4, 17/5/2017


Tuyên Quang triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch...

Thứ 5, 27/4/2017


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; an toàn giao thông

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; an toàn giao thông cho 80 giáo viên và 1.200 học sinh Trường trung học phổ thông Tân Trào. Dự buổi tuyên truyên có cô giáo Trần Thị Năm, Hiệu trưởng nhà trường.

Thứ 2, 13/3/2017


Tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến pháp luật

Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước", vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức pháp...

Thứ 3, 11/10/2016


Tuyên truyền pháp luật lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn

Trong các ngày 07, 08 và 09 tháng 5 năm 2016, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trung Trực, xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn tổ chức 04 buổi tuyên truyền pháp luật lưu động cho 223 người dân tộc thiểu số thuộc các thôn: Khuổi Lếch, Đồng Đình, Đồng Quảng (xã...

Chủ nhật, 15/5/2016


Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua

Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2015, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực...

Thứ 4, 15/7/2015Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang