CHUYÊN MỤC >> Hoạt động của ngành Tư pháp Tuyên Quang
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014 tại 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu địa phương). Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì điểm cầu Trung ương.

Thứ 3, 18/1/2022


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác tư pháp năm 2022

Sáng ngày 12/01/2021, Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến...

Thứ 7, 15/1/2022


Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2022-2025)

Thực hiện Văn bản số 141/BTV ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang; được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 15/01/2022, Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang...

Thứ 7, 15/1/2022


Hội nghị triển khai công tác Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ngày 13/01/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý...

Thứ 7, 15/1/2022


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp

Sáng ngày 12-1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021; triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật...

Thứ 4, 12/1/2022


Điểm sáng ngành Tư pháp Tuyên Quang năm 2021

Năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, trở thành đơn vị xuất sắc và được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2021.

Thứ 5, 6/1/2022


Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 30/12/2021, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn...

Thứ 7, 1/1/2022


Hội thảo Đánh giá thực trạng thi hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 02/12/2021, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng thi hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Bà Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện khoa học...

Thứ 3, 7/12/2021


Hội nghị Tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban...

Trong 02 ngày (ngày 30/11 và ngày 01/12/2021), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Thứ 2, 6/12/2021


Diễn đàn Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ...

Ngày 23/11/2021, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn “Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp...

Thứ 4, 24/11/2021Tổng số: 75 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang