CHUYÊN MỤC >> Thông báo

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùa các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Thứ 3, 11/9/2018Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Sở Tư pháp

Thông báo số điện thoại và địa chỉ email đường dây nóng của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 25/5/2017


Thông báo cố 24/TB-STP ngày 28/7/2016 của Sở Tư pháp

Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Thứ 5, 28/7/2016Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang