CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 812/STP-XD&KTVB ngày 14/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 15/8/2019


Công văn số 811/STP-XD&KTVB ngày 14/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 15/8/2019


Công văn số 800/STP-XD&KTVB ngày 12/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Thứ 3, 13/8/2019


Công văn số 789/STP-XD&KTVB ngày 06/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 7/8/2019


Công văn số 790 /STP-XD&KTVB ngày 06/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 7/8/2019


Công văn số 477/STP-XD&KTVB ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp hoàn thiện các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Thứ 3, 4/6/2019


Công vắn số 478/STP-XS&KTVB ngày 03/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đôn đốc thực hiện Danh mục xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2019

Thứ 3, 4/6/2019


Công văn số 472/STP-XD&KTVB ngày 31/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 31/5/2019


Công văn số 459/STP-XD&KTVB ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 2, 27/5/2019


Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 23/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Thứ 6, 24/5/2019Tổng số: 167 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang