CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Quyeeys định số 131/QĐ-STP ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018


Công văn số 723/STP-XD&KTVB ngày 01/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 1/8/2018


Công văn số 687/STP-XD&KTVB ngày 24/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 26/7/2018


Công văn số 603/STP-XD&KTVB ngày 02/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 5/7/2018


Công văn số 592/STP-XD&KTVB

V/v mờ họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 2/7/2018


Công văn số 517/STP-XD&KTVB ngày 06/6/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 8/6/2018


Công văn số 472/STP-XD&KTVB ngày 30/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 31/5/2018


Công văn số 461/STP-XD&KTVB ngày 23/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v hợp họ Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 23/5/2018


Công văn số 455/STP-XD&KTVB ngày 17/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 18/5/2018


Công văn số 416/STP-XD&KTVB ngày 11/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 11/5/2018Tổng số: 85 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang