CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 796/STP-XD&KTVB ngày 12/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v hướng dẫn việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

Thứ 6, 22/9/2017


Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 12/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 6, 22/9/2017


Công văn số 819/STP-XD&KTVB ngày 20/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

Thứ 5, 21/9/2017


Công văn số 790/STP-XD&KTVB ngày 11/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 12/9/2017


Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 22/8/2017 của Sở Tư pháp

Đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 6, 25/8/2017


Công văn số 722/STP-XD&KTVB ngày 23/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v tham gia ý kiến đối với việc sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Tuyên Quang vào Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 25/8/2017


Công văn số 702/STP-XD&KTVB ngày 11/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy định về trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 14/8/2017


Công văn số 687/STP-XD&KTVB ngày 07/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 8/8/2017


Công văn số 683/STP-XD&KTVB ngày 04/8/2017 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 4/8/2017


Công văn số 643/STP-XD&KTVB ngày 01/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 1/8/2017Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang