CHUYÊN MỤC >> Trợ giúp viên pháp lý, công tác viên trợ giúp pháp lý
Công văn số 697/STP-BTTP ngày 27/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 2/8/2018


Công văn số 698/STP-BTTP ngày 27/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018




Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang