CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/9/2017


Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của liên Bộ: Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thứ 5, 7/7/2016


Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Thứ 7, 7/7/2012Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang