CHUYÊN MỤC >> Giám định tư pháp
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 16/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và trực tiếp làm báo cáo viên Hội nghị.

Thứ 3, 22/8/2017


Quyết định số 19/QĐ-BTP ngày 12/4/2017 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Thứ 6, 5/5/2017Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 28/12/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp và tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258), đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì...

Thứ 3, 12/1/2016


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật giám định tư pháp năm 2014

Ngày 21/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về giám định tư pháp, đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 4, 29/10/2014Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang