CHUYÊN MỤC >> Giám định tư pháp
Công văn số 1180 /STP-BTTP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đăng tải Danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/12/2018


Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 12/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thứ 2, 22/10/2018


Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250)

Ngày 06/7/2018, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Thứ 2, 16/7/2018


Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 21/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 23/5/2018


Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 06/10/2017 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tổ chức, hoạt động của tổ chức giám định tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 9/10/2017


Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 16/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp. Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và trực tiếp làm báo cáo viên Hội nghị.

Thứ 3, 22/8/2017


Quyết định số 19/QĐ-BTP ngày 12/4/2017 của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Ban hành Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Thứ 6, 5/5/2017Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

Ngày 28/12/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp và tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258), đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì...

Thứ 3, 12/1/2016


Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật giám định tư pháp năm 2014

Ngày 21/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về giám định tư pháp, đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 4, 29/10/2014Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang