CHUYÊN MỤC >> Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo., kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 14/2/2019Tổng số: 1 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang