CHUYÊN MỤC >> Chứng thực

Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 27/6/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 2, 29/6/2020


Công văn số 483/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ 2, 25/5/2020


Công văn số 336/STP-BT&HCTP ngày 14/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTPcủa Bộ Tư pháp

Thứ 3, 14/4/2020Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực

Ngày 08/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 2, 12/11/2018


Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 16/4/2018 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương

Thứ 5, 19/4/2018


Quyết định số 159/QĐ-STP ngày 05/12/2017 của Sở Tư pháp

Phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn

Thứ 4, 6/12/2017


Công văn số 782/STP-XD&KTVB ngày 07/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong thời gian chờ bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

Thứ 6, 22/9/2017


Công văn số 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Bộ Tư pháp

V/v quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch

Thứ 3, 29/8/2017Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang