CHUYÊN MỤC >> Chứng thực
Công văn số 999/STP-BT&HCTP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 860/STP-BT&HCTP ngày 29/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v trao đổi nghiệp vụ chứng thực

Thứ 4, 30/9/2020


Công văn số 3298/BTP-HTQTCT ngày 08/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thứ 5, 10/9/2020


Công văn số 593/STP-BT&HCTP ngày 14/7/2020 của Sở Tư pháp

Về việc gửi văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Thứ 3, 14/7/2020Quyết định số 117/QĐ-STP ngày 27/6/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang

Thứ 2, 29/6/2020


Công văn số 483/STP-BT&HCTP ngày 27/5/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ 2, 25/5/2020


Công văn số 336/STP-BT&HCTP ngày 14/11/2020 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTPcủa Bộ Tư pháp

Thứ 3, 14/4/2020Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực

Ngày 08/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chứng thực, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ 2, 12/11/2018Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang