HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 51/STP-VP 20/01/2021 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp chính thức năm 2020
2 09/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
3 80/BTP-KHTC 13/01/2021 Công văn Bộ Tư pháp Về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020
4 02/KH-STP 13/01/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
5 01/CT-BTP 12/01/2021 Chỉ thị Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
6 08/BC-SLĐTBXH 11/01/2021 Báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
7 18/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chốngtệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang"
8 58/UBND-NC 09/01/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp
9 56/UBND-NC 09/01/2021 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
10 14/QĐ-UBND 08/01/2021 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2010 -2020)
11 02/BC-BTP 06/01/2021 Báo cáo Bộ Tư pháp Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
12 01/KH-STP 05/01/2021 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025
13 01/CTr-HĐND 04/01/2021 Chương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
14 246/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2020
15 245/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2020
16 244/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể và cá nhân thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2020
17 201/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2019
18 334/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước do không còn nhiệm vụ chi trong năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp
19 688/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
20 307/ TGPL-HCTH 31/12/2020 Công văn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Về việc đăng ký thi đua năm 2021
21 2659/QĐ-BTP 31/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp
22 2068/QĐ-UBND 30/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích xuất sắc trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2020
23 2626/QĐ-BTP 30/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
24 665/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25 4129/UBND-TH 25/12/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đónTết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
26 234/BC-KTĐNC 25/12/2020 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
27 2545/QĐ-BTP 22/12/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
28 80/NQ-HĐND 15/12/2020 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2)
29 72/NQ-HĐND 15/12/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình,dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30 130/KH-UBND 14/12/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
31 169/BC-UBND 09/12/2020 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
32 11-BC/TU 03/12/2020 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Kết quả thực hiện nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
33 1096/STP-VP 03/12/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và đăng kýthi đua năm 2021
34 3709/UBND-NC 25/11/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020vàphát động thi đua,công tác khen thưởngnăm 2021
35 282/BC-STP 25/11/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020
36 1017/SNV-CCHCVTLT 20/11/2020 Công văn Sở Nội vụ Về việc thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020
37 202/QĐ-STP 18/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp
38 193/QĐ-STP 11/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
39 196/QĐ-STP 11/11/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang
40 2257/QĐ-BTP 09/11/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc cử Trưởng và Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2021
41 1010/STP-VP 05/11/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2020
42 437/QĐ-UBND 04/11/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc Phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế và cụm công nghiệp Tam Đa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
43 436/QĐ-UBND 03/11/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác
44 4069/BTP-VP 03/11/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
45 3151/UBND-NC 09/10/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện các tiêu chí chấm điểm Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020
46 1434/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
47 880/STP-VP 07/10/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang mời dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2020
48 3625 /BTP-TĐKT 30/09/2020 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020
49 53/KH -KTĐNC 28/09/2020 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
50 05/CT-UBND 23/09/2020 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
51 35/KH-STP 21/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
52 378/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
53 224/BC-STP 18/09/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020
54 377/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố
55 34/KH-STP 16/09/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025
56 1271/QĐ-UBND 12/09/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang khen thưởng thành tích Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2012-2020)
57 2821/UBND-KGVX 12/09/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
58 427-KH/TU 10/09/2020 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
59 931/TB-ĐKT 09/09/2020 Thông báo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Thông báo về việc tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
60 33/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
61 36/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
62 35/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập,tổ chức Hội năm 2020
63 34/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phốTuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên,Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang
64 38/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
65 37/NQ-HĐND 05/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
66 32/NQ-HĐND 01/09/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang
67 10/QĐ-BTC 20/08/2020 Quyết định BTC Hội thi Công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam"
68 31/KH-STP 17/08/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
69 2554/UBND-TNMT 14/08/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang giao thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
70 325/KH-KVTĐ 12/08/2020 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
71 272/TB-VPCP 03/08/2020 Thông báo Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19
72 1215/STC-QLNS 31/07/2020 Công văn Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
73 2360/UBND-TH 30/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hội và Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2021
74 1009/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
75 30/KH-STP 29/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
76 21/KH-STP 29/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
77 28/KH-STP 28/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 -2025 và năm 2021
78 779/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG 28/07/2020 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội V/v thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 6/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
79 57/TB-BTP 27/07/2020 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
80 2303/UBND-KGVX 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cườngcác biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
81 2316/UBND-THCB 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021
82 87/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luậtvề phòng cháy và chữa cháy
83 86/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
84 84/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)
85 130/QĐ-STP 23/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ
86 33/TB-STP 22/07/2020 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020
87 121/BC-KTĐNC 22/07/2020 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;phương hướng,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
88 1140/STC-QLNS 21/07/2020 Công văn Sở Tài chính thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2020
89 2636/BTP-CNTT 21/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
90 2227/UBND-NC 21/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
91 2205/UBND-TNMT 20/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, cung ứng, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm
92 2142/UBND-TH 15/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
93 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
94 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nướcngoài đến năm 2030
95 2117/UBND-TC 14/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
96 3715-CV/TU 13/07/2020 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện thông báo kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020
97 2462/BTP-BCĐ 10/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam
98 859/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 -2020)
99 37-CTr/TU 08/07/2020 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
100 139/BC-STTTT 06/07/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG