HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 99/QĐ-STP 05/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
2 57/KH-UBND 05/06/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo
3 54/KH-UBND 28/05/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018
4 504/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5 209-KL/TU 18/05/2018 Kết luận Tỉnh ủy Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6 449/STP-VP 17/05/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
7 58/BC-STP 23/04/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác Tư pháp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018
8 100/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 98/QĐ-UBND 17/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 02/CT-UBND 12/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1048 - 11/6/2018)
11 69/QĐ-STP 12/04/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”
12 564/QĐ-BTP 03/04/2018 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018
13 29/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
14 01/CT-UBND 02/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
15 81/KH-KVTĐ 15/03/2018 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Phát động phong trào thi đua năm 2018
16 21/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018
17 23/TĐKT-NV 13/03/2018 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng V/v xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh để phục vụ cho công tác khen thưởng
18 01/NQ-HĐND 09/03/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
19 52/KH-STP 09/03/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018
20 51/QĐ-STP 08/03/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới, năm 2018
21 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
22 50/QĐ-STP 06/03/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2017
23 08/KH-STP 05/03/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thưc hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; xây dưng, đẩy manh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
24 428/UBND-TH 24/02/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
25 01/KH-KTĐNC 05/02/2018 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
26 10/NQ-CP 03/02/2018 Nghị Quyết Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
27 28/QĐ-UBND 31/01/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
28 36/QĐ-STP 31/01/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2018
29 04/KH-UBND 29/01/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
30 265/UBND-TC 27/01/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
31 23/QĐ-STP 26/01/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017
32 01/CT-BTP 25/01/2018 Chỉ thị Bộ Tư pháp Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên Đán
33 06/BC-STP 22/01/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 01/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2018
34 179/UBND-TH 20/01/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ tháng 5 khóa XVIII
35 76/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017
36 02/KH-UBND 06/01/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
37 01/CTr-HĐND 02/01/2018 Chương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
38 485/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tình Tuyên Quang ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ hần cấp thoát nước Tuyên Quang)
39 3714/QCPH-UBND 29/12/2017 Quy chế UBND tỉnh Tuyên Quang Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông Lô tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Tuyên Quang
40 181/QĐ-STP 29/12/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2017
41 180/QĐ-STP 29/12/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Công nhận danh hiệu hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2017
42 179/QĐ-STP 29/12/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Công nhận danh hiệu hiệu thi đua và tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2017
43 2691/QĐ-BTP 29/12/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp
44 172/QĐ-STP 28/12/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017
45 911-CV/TU 28/12/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tổ chức Tết năm 2018
46 2656/QĐ-BTP 22/12/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc xếp hạng Sở Tư pháp cac tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017
47 2658/QĐ-BTP 22/12/2017 Quyết định Bộ Tư pháp V/v tặng danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017"
48 117/KH-UBND 21/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
49 112/KH-UBND 19/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
50 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
51 110/KH-UBND 14/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
52 163/QĐ-STP 13/12/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2018
53 307/BC-STP 08/12/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
54 304/BC-STP 08/12/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017
55 1143/STP-VP 08/12/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc gửi báo cáo tự kiểm tra công tác tư pháp năm 2017
56 26/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
57 26/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
58 25/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về chủ trương thành lập Phường An Tường thuôc Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
59 24/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2108 tỉnh Tuyên Quang
60 23/NQ-HĐND 06/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
61 41/KH-STP 06/12/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
62 296/BC-STP 04/12/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Quý IV năm 2017
63 295/BC-STP 04/12/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
64 3816/UBND-NC 02/12/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018
65 103/KH-UBND 02/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
66 432/QĐ-UBND 02/12/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
67 176/BC-UBND 27/11/2017 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
68 282/BC-STP 21/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2017
69 281/BC-STP 21/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018
70 271/BC-STP 15/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2013-2017
71 268/BC-STP 14/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
72 263/BC-STP 10/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
73 04/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế UBND tỉnh Tuyên Quang Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa Tỉnh Yên Bái với tỉnh Tuyên Quang
74 251/BC-STP 31/10/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
75 138/QĐ-STP 25/10/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
76 1218/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
77 246/BC-STP 24/10/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 10/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
78 29/TB-STP 20/10/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2017
79 969/STP-VP 19/10/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành Tư pháp năm 2017
80 99/NQ-CP 03/10/2017 Nghị Quyết Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
81 345/QĐ-UBND 02/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
82 211/BC-STP 20/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017
83 78/KH/UBND 18/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
84 13/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
85 205/BC-STP 14/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017
86 35/KH-STP 11/09/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
87 74/KH-UBND 08/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại
88 34/KH-STP 31/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể năm 2018
89 114/QĐ-STP 28/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền hành chính quốc gia an toàn, bền vững
90 287/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
91 194/BC-KTĐNC 24/08/2017 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
92 2577/UBND-NC 22/08/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
93 32/KH-STP 21/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
94 72-QĐ/BNCTU 21/08/2017 Quyết định Ban Nội chính Tỉnh ủy Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
95 1256/QĐ-TTg 21/08/2017 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
96 191/BC-STP 18/08/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
97 65/TTr-STP 15/08/2017 Tờ trình Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016)
98 108/QĐ-STP 15/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
99 29/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017); 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1991 - 06/9/2017)
100 30/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG