CHUYÊN MỤC >> Tủ sách pháp luật, Quy ước cơ sở
Công văn số 2239/UBND-NC ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước

Thứ 5, 26/7/2018


Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 6/7/2018


Công văn số 1411/UBND-NC ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

Thứ 3, 22/5/2018


Công văn số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018

Thứ 3, 27/2/2018


Công văn số 971/UBND-NC ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thứ 6, 14/4/2017


Công văn số 752/BTP-PBGDPL ngày 10/3/2017 của Bộ Tư pháp

V/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ 5, 16/3/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang