CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyền
HỎI - ĐÁP QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ CÁO VỀ HÌNH THỨC TỐ CÁO, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ BAN ĐẦU THÔNG TIN TỐ CÁO

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin trân trọng giới thiệu quy định của Luật Tố cáo ngày 12/6/2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019) về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, như sau.

Thứ 2, 8/4/2019


HỎI - ĐÁP VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin trân trọng giới thiệu quy định của Luật Tố cáo ngày 12/6/2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019) về thẩm quyền giải quyết tố cáo, như sau.

Thứ 3, 12/3/2019


HỎI - ĐÁP QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO, NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Trong thời gian qua, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp nhận được ý kiến đề nghị của Bạn đọc hỏi về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp xin giới thiệu quy định của...

Thứ 2, 4/3/2019


Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang