CHUYÊN MỤC >> Tài liệu tuyên truyềnHỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp...

Nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nhân nắm vững quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ hoàn trả, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu “Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về nghĩa vụ...

Thứ 5, 10/8/2017


Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về một số hợp đồng thông dụng

Nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nhân nắm vững quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về một số hợp đồng thông dụng, từ đó vận dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng tránh rủi ro pháp lý trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, trong khuôn khổ Chương trình...

Thứ 5, 10/8/2017


Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

Nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nhân nắm vững quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn cuốn tài liệu “Hỏi - đáp quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền sở hữu và quyền khác đối với...

Thứ 5, 10/8/2017Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang