CHUYÊN MỤC >> Xây dựng Ngành Tư pháp
Công văn số 10/Đ DDBQH-VP ngày 25/02/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 5/3/2019
Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang