CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Quyết định số 1893/QĐ-BTP ngày 10/9/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thứ 2, 14/9/2020


Công văn số 641/STP-TTr ngày 24/7/2020 của Sở Tư pháp

Về báo cáo việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 6, 24/7/2020


Công văn số 573/STP-TTr ngày 03/7/2020 của Sở Tư pháp

V/v tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thứ 2, 6/7/2020


Công văn số 1028/UBND-NC ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CPcủa Chính phủ

Thứ 2, 13/4/2020


Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 21/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thứ 5, 6/2/2020


Công văn số 1169 /STP-QLXLVPHC&TDTHP ngày 27/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 5, 28/11/2019


Công văn số 691/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 2, 15/7/2019


Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 4, 5/6/2019


Bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện

Ngày 18/4/2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thứ 5, 25/4/2019


Công văn số 177/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 6, 8/3/2019Tổng số: 30 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang