CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 28/11/2018, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. Đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thứ 4, 12/12/2018


Công văn số 1132 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp

V/v tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 20/11/2018


Công văn số 877/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v hoãn thời gian tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 3, 18/9/2018


Công văn số 768/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ 2, 27/8/2018


Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Thứ 3, 31/7/2018


Công văn số 504/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 04/6/2018 của Sở Tư pháp

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thứ 4, 6/6/2018


Công văn số 323/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/3/2018 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 2, 16/4/2018


Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chủ nhật, 15/4/2018


Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, 13/2/2018


Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính

Trong 02 ngày 23 và 24/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ 5, 2/11/2017Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang