CHUYÊN MỤC >> Thanh tra, kiểm tra
Quyết định số 1609/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thứ 3, 21/7/2020


Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 22/6/2020 của Sở Tư pháp

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/7/2020


Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 05/5/2020 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2020

Thứ 4, 13/5/2020


Kết luận số 42/KL-STP ngày 22/8/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác quản lý và thực hiện chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộtịch đối với Uỷban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Thứ 2, 26/8/2019


Kết luận thanh tra số 25/KL/STP ngày 30/5/2019 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND huyện Yên Sơn và các xã: Đạo viện, Trung Sơn, Chiêu Yên và Thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

Thứ 6, 21/6/2019


Kết luận số 06/KL-STP ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá sản tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 1/2/2019


Kết luận kiểm tra số 69/KL-STP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 đối với huyện Sơn Dương

Thứ 6, 7/12/2018


Kết luận kiểm tra số 68/KL-STP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 đối với huyện Yên Sơn

Thứ 6, 7/12/2018


Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 15/10/2018 của Sở Tư pháp

V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2018

Thứ 4, 17/10/2018


Kết luận thanh tra số 31/KL-STP ngày 26/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết luận thanh tra công tác chứng thực; đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình và các xã: Lăng Can, Phúc Yên, Bình An thuộc huyện Lâm Bình

Thứ 5, 16/8/2018Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang