CHUYÊN MỤC >> Luật sư

Quyết định số 1298/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 13/6/2018


Quyết định số 21/QĐ-ĐLS ngày 05/12/2016 của Đoàn Luật sư Tuyên Quang

Quyết định về việc kết nạp thành viên Đoàn Luật sư

Thứ 2, 16/1/2017


Quyết định số 2411/QĐ-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư

Thứ 4, 7/12/2016Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang