CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Công văn số 714/HTQTCT-HT ngày 09/7/2020 của Bộ Tư pháp

V/vtriển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 và báo cáo tình hình số hóa dữ liệu hộ tịch

Thứ 6, 10/7/2020


Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/6/2020 cảu Ban chỉ đạo 896 tỉnh Tuyên Quang

Triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ 5, 18/6/2020


Kế hoạch số 58/KH-UBND 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Thứ 6, 29/5/2020


Công văn số 531/HTQTCT-CT ngày 18/5/2020 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

V/v triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ 3, 19/5/2020


Công văn số 1178UBND-NC ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v cập nhật tên đơn vị hành chính trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Thứ 6, 24/4/2020


Kế hoạch số Số: 14/KH-STP ngày 14/4/2020 của Sở Tư pháp

Điều tra thống kê số liệu, sổ đăng ký các việc hộ tịch đang lưu trữ tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/4/2020


Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 16/3/2020 của Sở Tư pháp

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 3, 17/3/2020


Công văn số 99/HCTP ngày 10/02/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Thứ 3, 11/2/2020


Công văn số 1088/STP-HCTP ngày 28/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v quán triệt công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Thứ 3, 29/10/2019


Công văn số 1089 /STP-HCTP ngày 28/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thứ 3, 29/10/2019Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang