CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
công văn số 135/STP-HCTP ngày 21/02/2019 của Sở Tư pháp

V/v đề xuất danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình

Thứ 6, 22/2/2019Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bà Nguyễn Thị Thược - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phan Hoàng Ngọc - Phó Hiệu trưởng...

Thứ 5, 25/10/2018


Công văn số 838/STP-HCTP ngày 12/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Thứ 5, 13/9/2018


Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 07/9/2018 của Sở Tư pháp

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ 2, 10/9/2018


Công văn số 728/STP-HCTP ngày 02/8/2018 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện Đề án 896

Thứ 6, 3/8/2018


Công vắn số 448/STP-HCTP ngày 17/5/2018 của Sở Tư pháp

V/v gửi văn bản cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Thứ 2, 21/5/2018


Công văn số 1075/STP-HCTP ngày 16/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v gửi văn bản cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

Thứ 2, 20/11/2017


Công văn số 595/STP-HCTP ngày 17/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch

Thứ 5, 19/10/2017


Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/8/2017Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang