CHUYÊN MỤC >> Hộ tịch
Công văn số 924/STP-HCTP ngày 25/9/2019 của Sở Tư pháp

V/v đôn đốc việc thực hiện cập nhật, sử dụng dữ liệu hộ tịch

Thứ 4, 25/9/2019


Công văn số 679/STP-HCTP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp

V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện cập nhật dữ liệu và số hóa Sổ hộ tịch

Thứ 2, 8/7/2019


Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 25/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Sở Tư pháp

Thứ 4, 26/6/2019


Quyết định số 97/QĐ-STP ngày 10/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Công bố số liệu thống kê đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, 11/6/2019


Công văn số 516/STP-HCTP ngày 05/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung

Thứ 5, 6/6/2019


Công văn số 350/STP-HCTP ngày 24/4/2019 của Sở Tư pháp

V/v triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP

Thứ 5, 25/4/2019


công văn số 135/STP-HCTP ngày 21/02/2019 của Sở Tư pháp

V/v đề xuất danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình

Thứ 6, 22/2/2019Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bà Nguyễn Thị Thược - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phan Hoàng Ngọc - Phó Hiệu trưởng...

Thứ 5, 25/10/2018


Công văn số 838/STP-HCTP ngày 12/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Thứ 5, 13/9/2018Tổng số: 30 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang