CHUYÊN MỤC >> Chương trình phối hợp của trung ương
Chương trình phối hợp số 5196/CTR-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp

Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2022

Thứ 5, 25/1/2018


Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liện hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ỏ cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022

Thứ 2, 15/1/2018Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang