CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2328/BTP-PBGDPL ngày 29/6/2020 của Bộ Tư pháp

V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 30/6/2020


Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương

Kết luận của Ban Bí Thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Thứ 3, 23/6/2020


Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 12/6/2020 của Sở Tư pháp

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020

Thứ 2, 15/6/2020


Hướng dẫn số 05/HD-BCA-V5 ngày 26/5/2020 của Bộ Công an

Hướng dẫn tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 2, 15/6/2020


Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 04/6/2020 của Sở Tư pháp

Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020

Thứ 2, 8/6/2020


Công văn số 1454/UBND-TNMT ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam vàhưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

Thứ 3, 19/5/2020


Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quảhoạt động thông tin cơ sởdựa trên ứng dụng công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 15/5/2020


Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 24/02/2020 của Sở Tư pháp

Thực hiện công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo; biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2020

Thứ 2, 24/2/2020


Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 01/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiệnĐề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

Thứ 2, 19/8/2019


Công văn số 809 /STP-PBGDPL ngày 14/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ 5, 15/8/2019Tổng số: 93 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang