CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 316/STP-OBGDPL ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v mời dự Hội nghị

Chủ nhật, 15/4/2018


Công văn số 299/STP-PBGDPL ngày 06/4/2018 của Sở Tư pháp

V/v đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Thứ 6, 6/4/2018


Công văn số 727/UBND-NC ngày 24/3/2018 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thứ 2, 26/3/2018


Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dưng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018

Thứ 3, 27/2/2018


Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 5/2/2018


Cong văn số 157/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thứ 4, 24/1/2018


Quyết định số 167/QĐ-STP ngày 22/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015

Thứ 2, 25/12/2017


Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, 24/12/2017


Kế hoách số 116/KH-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

Triển khai thi hành Bộ lụt Hình sự năm 2015

Thứ 3, 19/12/2017


Quyết định số 2517/QĐ-BTP ngày 07/12/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ...

Công nhận kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017

Thứ 3, 12/12/2017Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang