CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hảnh Bộ luật Hình sự năm 2015

Thứ 5, 9/11/2017


Quyết định số 140/QĐ-STP ngày 01/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017 - 2021

Thứ 5, 2/11/2017


Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 6, 13/10/2017


Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 2, 9/10/2017


Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Thứ 2, 9/10/2017


Công văn số 3425/BTP-PBGDPL ngày 20/9/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật danh cho học sinh THPT năm 2017

Thứ 2, 25/9/2017


Thể lệ số 3424/TL-BTC ngày 20/9/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 2, 25/9/2017


Công văn số 2817/UBND-NC ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thứ 5, 14/9/2017


Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

Thứ 3, 5/9/2017


Công văn số 753/STP-PBGDPL ngày 31/8/2017 của Sở Tư pháp

V/v tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Thứ 6, 1/9/2017Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang