CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

Thứ 6, 7/12/2018


Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo

Thứ 4, 5/12/2018


Công văn số 3121/UBND-NC ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ 2, 15/10/2018


Công văn số 3644/BTP-PBGDPL ngày 27/9/2018 của Bộ Tư pháp

V/v đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Thứ 6, 5/10/2018


Công văn số 889/STP-PBGDPL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Sở Tư pháp

về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 5, 20/9/2018


Công văn số 820/STP-PBGDPL ngày 05/9/2018 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị

Thứ 2, 10/9/2018


Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 25/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/8/2018


Kế hoạch số 27/KH-SNV-CĐVC-ĐKCCQT của Sở Nội vụ-Công đoàn viên chức tỉnh-Đoàn khối các cơ quan tỉnh

Kế hoạch phối hợp Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 3, 24/7/2018


Công văn số 2437/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 10/7/2018


Công văn số 608/STP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Sở Tư pháp

V/v tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đông phối hợp phổ biến giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương

Thứ 2, 9/7/2018Tổng số: 61 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang