CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thông báo số 24/TB-STP ngày 30/5/2020 của Sở Tư pháp

Danh sách người được tiếp nhận vào làm công chức SởTư pháp năm 2019

Thứ 2, 1/6/2020


Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức đi học Lớp Đào tạo nghề luật sư

Thứ 6, 22/5/2020


Quyết định số 93/QĐ-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp

Về hình thức, nội dungkiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 4, 13/5/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐKTSH ngày 11/5/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức

Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vàolàm công chứcSở Tư phápnăm 2019

Thứ 3, 12/5/2020


Quyết định số 91/QĐ-STP ngày 11/5/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tư pháp

Thứ 3, 12/5/2020


Quyết định số 90/QĐ-DTP ngày 08/5/2020 của Sở Tư pháp

Về việc cử công chức đi học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên K02-2020

Thứ 2, 11/5/2020


Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chứctrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/5/2020


Công văn số 1077/UBND-NC ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Thứ 5, 16/4/2020


Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 12/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mốiquan hệ công tác của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/4/2020


Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 07/4/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý hạng II và xếp lương đối với viên chức Vũ Thanh Thủy

Thứ 3, 7/4/2020Tổng số: 146 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang