CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 254/BC-STP ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ...

Thứ 2, 26/10/2020


Báo cáo số 253/BC-STP ngày 24/10/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại...

Thứ 2, 26/10/2020


Báo cáo số 216/BC-STP ngày 15/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 16/9/2020


Báo cáo số 211/BC-STP ngày 10/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/9/2020


Báo cáo số 207/BC-STP ngày 07/9/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/9/2020


Báo cáo số 196/BC-STP ngày 19/8/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 20/8/2020


Báo cáo số 193/BC-STP ngày 17/8/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hànhQuy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 18/8/2020


Báo cáo số 179/BC-STP ngày 04/8/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 4/8/2020


Báo cáo số 152/BC-STP ngày 18/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020


Báo cáo số 157/BC-STP ngày 20/7/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 20/7/2020Tổng số: 186 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang