CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 144/BC-STP ngày 31/7/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 1/8/2018


Báo cáo số 114/BC-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định khu vực cấm, địa điểm cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 2, 25/6/2018


Báo cáo số 78/BC-STP ngày 18/5/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 28/5/2018


Báo cáo số 68/BC-STP ngày 07/5/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 21/5/2018


Báo cáo số 59/BC-STP ngày 24/4/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 2) dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và...

Thứ 6, 11/5/2018


Báo cáo số 54/BC-STP ngày 18/4/2018

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 20/4/2018


Báo cáo số 49/BC-STP ngày 12/4/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 18/4/2018


Báo cáo số 42/BC-STP ngày 23/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 30/3/2018


Báo cáo số 254/BC-STP ngày 03/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 15/3/2018


Báo cáo số 14/BC-STP ngày 05/02/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 12/2/2018Tổng số: 77 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang