CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 39/TB-STP ngày 06/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 2, 9/11/2020


Thông báo số 38/TB-STP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 2, 2/11/2020


Công văn số 963/STP-BTT ngày 26/10/2020 của Sở Tư pháp

V/v thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư

Thứ 2, 26/10/2020


Công văn số 3566/BTP-BTTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc chưa tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư

Thứ 6, 9/10/2020


Công văn số 3681/BTP-BTTP ngày 02/10/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư

Thứ 6, 9/10/2020


Công văn số 853/STP-BT&HCTP ngày 25/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của công chứng viên

Thứ 2, 28/9/2020


Quyết định số 08/QĐ-BCH ngày 22/9/2020 của Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Về việc xóa tên hội viên trong danh sách hội viên Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/9/2020


Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 14/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 2, 14/9/2020


Thông báo số 36/TB-STP ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 2, 7/9/2020


Công văn số 707/STP-BT&HCTP ngày 11/8/2020 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực

Thứ 3, 11/8/2020Tổng số: 79 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang