CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 38/TB-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc đăng ký tập sự hành nghề Công chứng

Thứ 2, 18/12/2017


Thông báo số 37/TB-STP ngày 04/12/2017 của Sở Tư pháp

về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 5/12/2017


Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/12/2017


Công văn số 922/STP-BTTP ngày ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng

Thứ 5, 12/10/2017


Công văn số 935/BTP-CC ngày 03/10/2017 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng

Thứ 6, 6/10/2017


Công văn số 747/STP-HCTP ngày 30/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch

Thứ 6, 1/9/2017


Công văn số 733/STP-XD&KTVB ngày 25/8/2017 của Sở Tư pháp

V/v trả lời đề nghị của Văn phòng Công chứng Đức Minh

Thứ 4, 30/8/2017


Quyết định số 124/QĐ-BTP ngày 01/8/2017 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Thứ 5, 3/8/2017


Công văn số 2503/BTP-BTTP ngày 19/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng

Thứ 3, 25/7/2017


Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Cho phép chuyển đổi Văn phòng Công chứng

Thứ 2, 3/7/2017Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang