CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v ghi nhận nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Mai Lan

Thứ 2, 2/7/2018


Công văn số 557/STP-BTTP ngày 20/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin công chứng viên hành nghề

Thứ 5, 21/6/2018


Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 18/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

Thứ 3, 19/6/2018


Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 30/5/2018 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đ/c Đặng Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ 4, 6/6/2018


Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 16/4/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cấp thẻ công chứng viên

Thứ 2, 23/4/2018


Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Thứ 6, 23/3/2018


Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”

Thứ 6, 23/3/2018


Thông báo số 38/TB-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc đăng ký tập sự hành nghề Công chứng

Thứ 2, 18/12/2017


Thông báo số 37/TB-STP ngày 04/12/2017 của Sở Tư pháp

về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 5/12/2017


Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/12/2017Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang