CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Khai trương Văn phòng công chứng Quang Sách tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 17/11/2018, Văn phòng công chứng Quang Sách tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ thôn Trầm Ân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 3, 4/12/2018


Công văn số 9441/STP-TTr ngày 27/9/2018 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

V/v thông tin, ngăn chặn giấy tờ giả

Thứ 6, 5/10/2018


Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v cho phép thành lập Văn phòng công chứng Quang Sách

Thứ 4, 5/9/2018


Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Điều lệ Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 13/8/2018


Thông báo số 29/TB-STP ngày 17/7/2018 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 20/7/2018


Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v ghi nhận nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Mai Lan

Thứ 2, 2/7/2018


Công văn số 557/STP-BTTP ngày 20/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin công chứng viên hành nghề

Thứ 5, 21/6/2018


Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 18/6/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

Thứ 3, 19/6/2018


Thông báo số 18/TB-STP ngày 25/5/2018 của Sở Tư pháp

Về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (Bà Trịnh Thị Kim Thanh)

Thứ 4, 6/6/2018


Thông báo số 19/TB-STP ngày 25/5/2018 của Sở Tư pháp

Thông báo về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (Ông Phạm Minh Tân)

Thứ 4, 6/6/2018Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang