CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Thứ 6, 23/3/2018


Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”

Thứ 6, 23/3/2018


Thông báo số 38/TB-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc đăng ký tập sự hành nghề Công chứng

Thứ 2, 18/12/2017


Thông báo số 37/TB-STP ngày 04/12/2017 của Sở Tư pháp

về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 5/12/2017


Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 5/12/2017


Công văn số 922/STP-BTTP ngày ngày 10/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật Công chứng

Thứ 5, 12/10/2017


Công văn số 935/BTP-CC ngày 03/10/2017 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng

Thứ 6, 6/10/2017


Công văn số 747/STP-HCTP ngày 30/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v quán triệt thực hiện chứng thực Sơ yếu lý lịch

Thứ 6, 1/9/2017


Công văn số 733/STP-XD&KTVB ngày 25/8/2017 của Sở Tư pháp

V/v trả lời đề nghị của Văn phòng Công chứng Đức Minh

Thứ 4, 30/8/2017


Quyết định số 124/QĐ-BTP ngày 01/8/2017 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Thứ 5, 3/8/2017Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang