CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 04/TB-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 5, 25/2/2021


Thông báo số 04/TB-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 5, 25/2/2021


Công văn số 129/STP-BT&HCTP ngày 24/12/2021 của Sở Tư pháp

V/v cung cấp thông tin đăng ký hành nghề của các công chứng viên

Thứ 5, 25/2/2021


Thông báo số 02/TB-STP ngày 20/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Anh

Thứ 5, 21/1/2021


Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 20/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Trần Anh

Thứ 4, 20/1/2021


Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 13/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng Trần Anh và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 5, 14/1/2021


Quyết định số 20/QĐ-STP ngày 13/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 13/1/2021


Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 08/01/2021 của Sở Tư pháp

Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 9/1/2021


Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 08/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 7, 9/1/2021


Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 08/01/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt độngcủa Văn phòng công chứng Mai Lan

Thứ 7, 9/1/2021Tổng số: 97 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang