CHUYÊN MỤC >> Báo cáo viên pháp luật
Công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 11/7/2017


Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ 3, 17/1/2017


Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp

Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 7, 27/8/2016Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang