Số - ký hiệu: 1511/STC-QLNS Ngày ban hành: 28/07/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
Trích yếu: hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022 - 2024
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3305/UBND-TC Công văn tiết kiệm chi từ NSNN những tháng cuối năm 2021 08/09/2021
2 1746/STC-QLNS Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 23/08/2021
3 1710/STC-QLNS Công văn triển khai thực hiện Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 20/08/2021
4 176/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ nguồn thu được để lại năm 2021 của Sở Tư pháp 10/08/2021
5 178/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tư pháp 10/08/2021
6 164/QĐ-STP Quyết định công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 27/07/2021
7 814/STP-VP Công văn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 21/07/2021
8 334/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh kinh phí cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước do không còn nhiệm vụ chi trong năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp 31/12/2020
9 202/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 của Văn phòng Sở Tư pháp 18/11/2020
10 1215/STC-QLNS Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 31/07/2020
11 2360/UBND-TH Công văn xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hội và Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2021 30/07/2020
12 1140/STC-QLNS Công văn thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2020 21/07/2020
13 2117/UBND-TC Công văn Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính 14/07/2020
14 115/QĐ-STP Quyết định Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchnăm 2020 25/06/2020
15 114/QĐ-STP Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức thuộc Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quangnăm 2019 25/06/2020
16 1681/UBND-ĐTXD Công văn Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 06/06/2020
17 1513/UBND-TC Công văn V/v tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 25/05/2020
18 14/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang 06/12/2018
19 15/NQ-HĐND Nghị Quyết Quyết định dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 06/12/2018
20 12/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 06/12/2018