HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 3838/UBND-NC 13/12/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019
2 72/TB-STP 12/12/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018
3 3608/UBND-TH 20/11/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4 06/CT-UBND 25/10/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép
5 214/BC-STP 24/10/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
6 95/KH-UBND 23/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
7 144/ĐĐBQH-VP 10/10/2018 Quyết định Đoàn Đại biểu Quốc hội V/v chuyển văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
8 3503/KH-BCĐ-CAT-TM 01/10/2018 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị
9 89/KH-UBND 01/10/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH TW Đảng (khóa X)về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
10 46/QĐ-STP 27/09/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018
11 197/BC-STP 24/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2018; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 10/2018
12 184 /BC-STP 14/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý III, Phương hướng, nhiệm vụ, quý IV năm 2018
13 182 /BC-STP 12/09/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2018
14 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định Chính Phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
15 165/BC-STP 20/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8; phương hương nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
16 136/QĐ-STP 16/08/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 củaVăn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
17 161/BC-STP 16/08/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018
18 3013/BTP-KHTC 14/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
19 2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
20 211/QĐ-UBND 07/08/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố
21 05/HĐSK 06/08/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về công tác thi đua khen thưởng (đề nghị sáng kiến cấp tỉnh)
22 2832/BTP-TĐKT 01/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn bổ sung nội dung về xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018
23 38/KH-STP 23/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
24 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tháng 7; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8/2018
25 126/QĐ-STP 20/07/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tư pháp
26 139/BC-STP 20/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2018
27 30/TB-STP 18/07/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
28 37/KH-STP 11/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
29 129/BC-STP 06/07/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6
30 31/KH-STP 06/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2018
31 30/KH-STP 04/07/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018
32 06/NQ-HĐND 04/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33 04/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghi quyết giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018
34 05/NQ-HĐND 03/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018
35 631/STP-VP 03/07/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018
36 02/NQ-HĐND 02/07/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
37 800/QĐ-TTg 02/07/2018 Quyết định Chính Phủ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
38 115/BC-STP 22/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 07/2018
39 105/QĐ-STP 22/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp, giai đoạn 2016 – 2018” năm 2018
40 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
41 04/CT-UBND 22/06/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
42 110/BC-STP 19/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II/2018, phương hướng, nhiệm vụ quý III/2018
43 106/BC-STP 15/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
44 26/KH-STP 15/06/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
45 101/BC-STP 08/06/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
46 06/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Bộ Tư pháp Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
47 05/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
48 101/QĐ-STP 06/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1048 – 11/6/2018)
49 57/KH-UBND 05/06/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo
50 99/QĐ-STP 05/06/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
51 24/KH-STP 31/05/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
52 23/KH-STP 31/05/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6
53 88/BC-STP 30/05/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018
54 54/KH-UBND 28/05/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018
55 82/BC-STP 25/05/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2018
56 89/QĐ-STP 22/05/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
57 504/QĐ-UBND 19/05/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
58 209-KL/TU 18/05/2018 Kết luận Tỉnh ủy Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
59 449/STP-VP 17/05/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
60 58/BC-STP 23/04/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác Tư pháp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2018
61 100/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
62 98/QĐ-UBND 17/04/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
63 16/TB-STP 16/04/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018
64 16/TB-STP 16/04/2018 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I năm 2018
65 16/KH-STP 16/04/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018
66 02/CT-UBND 12/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về tổ chức đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1048 - 11/6/2018)
67 69/QĐ-STP 12/04/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”
68 291/CV-STP 05/04/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v mời dự Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I/2018
69 14/KH-STP 04/04/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
70 564/QĐ-BTP 03/04/2018 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2018
71 29/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
72 01/CT-UBND 02/04/2018 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
73 43/BC-STP 26/03/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
74 09/NQ-STP-BCHCĐ 26/03/2018 Nghị Quyết Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp năm 2018
75 57/QĐ-STP 23/03/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
76 81/KH-KVTĐ 15/03/2018 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Phát động phong trào thi đua năm 2018
77 21/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2018
78 23/TĐKT-NV 13/03/2018 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng V/v xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh để phục vụ cho công tác khen thưởng
79 01/NQ-HĐND 09/03/2018 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
80 52/KH-STP 09/03/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2018
81 51/QĐ-STP 08/03/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới, năm 2018
82 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
83 50/QĐ-STP 06/03/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2017
84 08/KH-STP 05/03/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thưc hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy; xây dưng, đẩy manh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
85 145/STP-VP 27/02/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2018
86 428/UBND-TH 24/02/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
87 124/STP-VP 09/02/2018 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2018
88 03/KH-STP 08/02/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2018
89 02/KH-STP 08/02/2018 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm 2018
90 01/KH-KTĐNC 05/02/2018 Kế hoạch Khối thi đua Nội chính Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
91 10/NQ-CP 03/02/2018 Nghị Quyết Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
92 28/QĐ-UBND 31/01/2018 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
93 36/QĐ-STP 31/01/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2018
94 04/KH-UBND 29/01/2018 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
95 265/UBND-TC 27/01/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
96 23/QĐ-STP 26/01/2018 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v công nhận giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2017
97 01/CT-BTP 25/01/2018 Chỉ thị Bộ Tư pháp Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên Đán
98 22/BC-STP 23/01/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2018
99 06/BC-STP 22/01/2018 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 01/2018, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2018
100 179/UBND-TH 20/01/2018 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ tháng 5 khóa XVIII

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG