Số - ký hiệu: 163/BC-STP Ngày ban hành: 03/07/2019
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tư pháp
Trích yếu: Kết quả công tác tư pháp tháng 6; phướng hướng, nhiệm vụ tháng 7/2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 58/UBND-NC Công văn thực hiện Thông tư của Bộ Tư pháp 09/01/2021
2 01/KH-STP Kế hoạch Tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 05/01/2021
3 282/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 11/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 25/11/2020
4 4069/BTP-VP Công văn Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 03/11/2020
5 224/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10/2020 18/09/2020
6 57/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 27/07/2020
7 33/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020 22/07/2020
8 23/KH-STP Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 03/07/2020
9 24/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2020 29/04/2020
10 77/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020 06/02/2020
11 22/TB-BTP Thông báo Kết luận của Bộtrưởng Lê Thành Long tại Hội nghịsơ kết công tác tư pháp6tháng đầu năm 2019 31/07/2019
12 769/STP-VP Công văn mời dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019 28/07/2019
13 36/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 19/07/2019
14 155/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp quý II/2019; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 18/06/2019
15 561/STP-VP Công văn V/v gửi văn bản điện tử 14/06/2019
16 468/STP-VP Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019 29/05/2019
17 105/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 05/2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2019 22/05/2019
18 22/TB-STP Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2019 24/04/2019
19 72/BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019 22/04/2019
20 48 /BC-STP Báo cáo Kết quả công tác tư pháp tháng 03; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019 22/03/2019