Số - ký hiệu: 17/TĐKT-NV Ngày ban hành: 05/03/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực: Thi đua khen thưởng
Trích yếu: V/v giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 891/QĐ-BTP Quyết định Về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2019 16/04/2019
2 02/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 09/04/2019
3 20/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 28/03/2019
4 231/STP-VP Công văn V/v đăng ký thi đua năm 2019 22/03/2019
5 15/KH-KVTĐ Kế hoạch Kế hoạch phân công nhiệm vụ và tổ chức Hội nghị phát động thi đua, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh MNPB năm 2019 12/03/2019
6 780/BTP-TĐKT Công văn V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua ngành Tư pháp 11/03/2019
7 156 /STP-VP Công văn V/v đăng ký thi đua năm 2019 27/02/2019
8 15/KH-KTĐNC Kế hoạch Phát động phong trào thi đua của Khối thi đua nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019 21/02/2019
9 11/KH-KTĐNC Kế hoạch Tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019 18/02/2019
10 74/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 21/01/2019
11 08 /QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Phòng Công chứng số 1 năm 2018 14/01/2019
12 05/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm 2018 14/01/2019
13 06/QĐ-STP Quyết định Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2018 14/01/2019
14 1264/STP-VP Công văn V/v Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018 21/12/2018
15 3838/UBND-NC Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019 13/12/2018
16 72/TB-STP Thông báo Kết quả bình xét đề nghị công nhận sáng kiến năm 2018 12/12/2018
17 168/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng thưởng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018 18/10/2018
18 46/QĐ-STP Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018 27/09/2018
19 2186/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 13/08/2018
20 05/HĐSK Công văn Về công tác thi đua khen thưởng (đề nghị sáng kiến cấp tỉnh) 06/08/2018