Công văn số 804/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/9/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 - 07:51
V/v hướng dẫn, đôn đốc lập đề nghịxây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình


File đính kèm: Kích chuột để tài về


66 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: