Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và sơ kết công tác tư pháp, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 - 14:24
Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị

 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 08 điểm cầu (Sở Tư pháp và 07 huyện, thành phố) với 70 đại biểu là Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp; Lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND và một số công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đánh giá phong trào thi đua của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn 2015-2020 đã được phát động sâu rộng, được toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tư pháp hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện có hiệu quả, lồng ghép, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua chuyên đề: “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, "Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.v.v... Trọng tâm thực hiện các phong trào thi đua là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành, đề ra được nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp ở địa phương, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở/Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Sở Tư pháp đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 06 năm liên tục đứng đầu trong nhóm cơ quan chuyên môn cấp tỉnh về xếp hạng cải cách hành chính (từ năm 2014 đến năm 2019); 5 năm liên tục là đơn vị được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá chỉ số hài lòng (DCI) trong tốp dẫn đầu, trong đó năm 2019 đứng thứ nhất sở, ngành; có 547 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng thành tích công tác tư pháp, trong đó ngành Tư pháp có 440 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng thành tích công tác tư pháp.

Quang cảnh Hội nghị

Về kết quả công tác tư pháp, cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020, ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; hoàn thành đúng tiến độ 43/43 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nền nếp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 64 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần; trình Ủy ban nhân dân tỉnh 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn, đăng tải, chia sẻ 516 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang, đã tiếp cận 38.717 lượt người xem, 5.380 lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội; 09 Đề cương giới thiệu các luật, cung cấp cho 1.017 cá nhân, cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ vụ việc được hòa thành giải thành đạt 82%, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả; chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục, đảm bảo 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp trước và đúng hạn. Thương xuyên trao đổi, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc ngay khi có phản ánh, ý kiến của cán bộ ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sơ thông qua các Nhóm Zalo nội bộ ngành. Những kết quả công tác mà ngành tư pháp đạt được đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác thi đua giai đoạn 2015-2020 và công tác tư pháp, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở/Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới: Sở/Ngành Tư pháp cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, gắn với các phong trào thi đua hàng năm và theo chuyên đề; thực hiện chính sách khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo đánh giá; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động và các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, có sáng kiến trong công tác. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác.

Về nhiệm vụ công tác tư pháp, cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí chỉ đạo Sở/Ngành Tư pháp tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với tỉnh trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội liên quan đến công tác tư pháp; chủ động hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đảm bảo chất lượng, tiến độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất; đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực công tác tư pháp; khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp đã được chỉ ra sau chấm điểm xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và năm 2019


Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và năm 2019


Đồng chí Hà Quang Giai, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Trúc và đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Tư pháp Tuyên Quang, tặng Bằng khen và danh hiệu thi đua cho 04 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và năm 2019 (Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 01 cá nhân). Công bố các quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp về việc công nhận 03 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020, tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với chủ đề Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025./.

Tin: Giang Lý

Ảnh: Đức Thành
384 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: