Báo cáo số 138/BC-STP ngày 26/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 15:05
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm: Kích chuột để tài về


308 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: