Báo cáo số 89/BC-STP ngày 20/5/2020 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 17:06
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 -2020; đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2030


File đính kèm: Kích chuột để tài về


351 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: