Thông báo bán đấu giá số 40/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 - 16:25
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang - Phòng giao dịch số 3)


File đính kèm: Kích chuột để tài về


133 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: