Báo cáo số 312/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 - 16:49
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượngngười làm việc; Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


509 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: