Công văn số 809 /STP-PBGDPL ngày 14/8/2019 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019 - 08:00
V/v hướng dẫn khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


File đính kèm: Kích chuột để tài về


688 views

Tổng số: 339 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: