Báo cáo số 201/BC-STP ngày 31/7/2019 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019 - 06:52
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


277 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: