Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 14/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 - 10:40
Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


228 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: