Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2018
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019 - 15:27
Ngày 14-6, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2018 và công bố Chỉ số CCHC năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn; đại diện các tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND khen thưởng trong công tác CCHC.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hòa


Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan còn hạn chế, phân tách nhiều đầu mối, thiếu gắn kết; người dân chưa thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công ở một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng...
Giai đoạn 2016-2018, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Sau 3 năm, từ xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tỉnh đã vươn lên xếp thứ 19. Trong đó, 2 lĩnh vực được đánh giá trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất là: Cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Kết quả đó đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến hợp tác, thực hiện các dự án tại tỉnh. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến làm việc.

Hội nghị đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Sở Tư phápdẫn đầu với chỉ số 94,3%; Sở Công Thương đứng cuối với chỉ số 66,34%. Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND huyện Lâm Bình đứng đầu với chỉ số 85,78%; UBND huyện Chiêm Hóa đứng cuối với chỉ số 73,65%.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố đã phát biểu thảo luận về những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với công tác CCHC; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu đạt tối thiểu từ 50% trở lên số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ trong tổng số TTHC đã triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mô hình, cách làm hiệu quả về CCHC; tiếp tục rà soát chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.  Ảnh: Việt Hòa


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.   Ảnh: Việt Hòa

 

 

Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp
Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện CCHC

Từ năm 2016 đến 2018, Sở Tư pháp luôn được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu về chỉ số CCHC các sở, ban, ngành. Đó là kết quả của việc, lãnh đạo Sở đã tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. Các kế hoạch, chương trình đều được Sở thông tin, bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai. Mọi ý kiến đều được lãnh đạo Sở lắng nghe và tôn trọng. Với mỗi phòng, đơn vị, cá nhân, lãnh đạo Sở đều phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, có xác định cụ thể thời hạn hoàn thành. Lãnh đạo Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị và cá nhân; kịp thời động viên, khen thưởng hoặc phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân. Đồng thời, sở triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động...

 

Ông Nguyễn Văn Việt, tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nỗ lực cải thiện chỉ số CCHC

Năm 2017, chỉ số CCHC của Sở xếp hạng thứ 15/19. Để cải thiện chỉ số xếp hạng, Sở đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác CCHC, đánh giá, phân tích những tiêu chí còn hạn chế, yếu kém để đề ra các giải pháp khắc phục cũng như phát huy những kết quả thực hiện tốt các tiêu chí. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; phân công cụ thể lãnh đạo, công chức phụ trách, hàng tháng có kiểm điểm, đánh giá... Nhờ vậy trong năm 2018, chỉ số CCHC của Sở đã tăng 10 bậc, xếp hạng 5/19 so với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.
 

Ông Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình
Lấy kết quả công tác CCHC là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm

Huyện đã rà soát, đánh giá thực trạng công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh để xác định rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể, chi tiết nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để nâng cao chất lượng công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh công tác tập huấn, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần nhiệm vụ, phân công, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu, huyện yêu cầu cán bộ công chức, viên chức bộ phận một cửa của huyện và các xã đăng ký phấn đấu giải quyết đúng hạn 100% thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, trong đó 50% trước hạn... Huyện đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, lấy kết quả công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Do đó, năm 2018, 100% thủ tục hành chính của huyện được giải quyết đúng hạn, trên 50% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn. 


Ông Lại Minh Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương 
Áp dụng ISO vào hoạt động quản lý hành chính

Cùng với việc CCHC, thời gian qua, UBND thị trấn Sơn Dương đã đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của đơn vị, giúp vận hành cơ chế “một cửa” và các bước chuẩn bị cho cơ chế “một cửa liên thông” có hiệu quả hơn; các bộ phận chuyên môn khi xây dựng quy trình, thủ tục tác nghiệp quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO đã yêu cầu các khâu phối hợp phải được kết nối với nhau, từ đó thấy rõ điểm bất hợp lý để cải tiến cho phù hợp, từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức.

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

 
1.351 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: