Kết luận số 366-KL/TU ngày 11/4/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019 - 16:34
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng


File đính kèm: Kích chuột để tài về


754 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: