Báo cáo số 71/BC-STP ngày 18/4/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 - 17:07
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


291 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: