Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp
Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019 - 09:26
Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài về


397 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: