Kết luận số 06/KL-STP ngày 30/01/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 - 15:04
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá sản tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


219 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: