Thông báo bán đấu giá số 193/TB-TTDVĐGTS
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 - 11:25
Đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cử trên địa bàn huyện Lâm Bình


File đính kèm: Kích chuột để tài về


240 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: