Báo cáo số 253/BC-STP ngày 03/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017 - 16:15
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


File đính kèm: Kích chuột để tài về


136 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: