Báo cáo số 257/BC-STP ngày 06/11/2017 của Sở Tư pháp
Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2017 - 10:17
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dử dụng phí thẩm định phuong án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


File đính kèm: Kích chuột để tài về


480 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: