Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017 - 09:27
Ngày 07/11/2017, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Hồng Thảo, Kế toán Văn phòng Sở Tư pháp. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.

 Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Thảo.


Thay mặt Chi bộ Văn phòng Sở, đồng chí Đặng Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên dự bị Nguyễn Thị Hồng Thảo và phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Thảo trong thời gian thử thách và yêu cầu đồng chí Thảo phải luôn phấn đấu, rèn luyện, phát huy thế mạnh, thực hiện đúng những lời tuyên thệ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Lý Hà
770 views

Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: