Công văn số 689/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 - 11:19
V/v kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật


File đính kèm: Kích chuột để tài về


344 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: